fbpx
Skip to main content

თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

Project Description
ევროკავშირი არაერთ პროექტს აფინანსებს, რომლის მიზანიც გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობაა. ამ პროექტის მიზანია, გენდერული თანასწორობის საკითხების ხელშეწყობა ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე - სამუშაო ადგილებზე გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრისთვის, თანაბარი ანაზღაურებისთვის, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობების შესაქმნელად.
პროექტი:
- გენდერისა და ქალთა შრომითი უფლებების შესახებ ამზადებს ტრენერებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს
- ამზადებს სახელმძღვანელოს ქალთა შრომითი უფლებების ადვოკატირების შესახებ
- ახორციელებს საინფორმაციო კამპანიებს ინკლუზიური სოციალური და შრომითი უფლებების შესახებ პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით
- გასცემს ქვე-გრანტებს ადგილობრივ ჯგუფებზე, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე ქალთა შრომის უფლებებზე მუშაობენ.
Specific Objective
სამიზნე ჯგუფების ლიდერობისა და უნარების გაძლიერება და გაფართოება, ქალებითვის შრომით ბაზარზე გენდერული თანასწორობისა და ეკონომიკური სამართლიანობის მისაღწევად.
Expected Results
- 15 ადგილობრივი ტრენერის მეშვეობით ადგილობრივი სამოქალაქო ჯგუფის 120 წარმომადგენელს (ორი რეგიონიდან და თბილისიდან) (სამიზნე გფუფი1) განმტკიცებული ექნება უნარები და საშუალებები, რომ ადვოკატირება გაუწიოს დისკრიმინაციის, ქალებისა და კაცების ხელფასებს შორის სხვაობის, სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს და ხელი შეუწყოს ჯანსაღ/დაცულ სამუშაო პირობებს, თანასწორ, ინკლუზიურ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს საქართველოში.
- ადგილობრივი ჯგუფები, თავიანთი გაძლიერებული უნარებით, მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის, შრომითი და დამსაქმებელი ორგანიზაციების საქმიანობაში პროექტით გათვალისწინებული 10 შეხვედრის მეშვეობით, რომლებზეც ერთმანეთს უზიარებენ საშუალებებსა და საუკეთესო გამოცდილებას. შედეგად მივიღებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის/შრომითი/დამსაქმებელი ორგანიზაციის 250 წარმომადგენელს, რომლებსაც შეუძლიათ გააანალიზონ, დააკვირდნენ და თავიდან აიცილონ სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაცია/შევიწროება.
- ღია და გამჭვირვალე განაცხადის პროცედურის საშუალებით, ადგილობრივი ჯგუფები, თავიანთი გაძლიერებული უნარით, იღებენ მცირე გრანტებს, რომ განახორციელონ ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს უფრო თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას საქართველოში, კონკრეტულად კი, პროექტით გათვალისწინებულ ორ რეგიონში, აქცენტით ქალებზე, ახალგაზრდებზე, ლგბტქი თემზე, და სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც განიცდიან ძლიერ დისკრიმინაციას
- საერთაშორისო ქსელის ორი კონფერენციის საშუალებით, გაძლიერებულია ურთიერთთანამშრომლობა ქალთა მოძრაობისა და შრომითი უფლებების მოძრაობისა გადაწყვეტილებების მიმღებ სხვა სუბიექტებთან, როგორებიცაა, მაგ., დამსაქმებლები, (საერთაშორისო ბიზნესები), საზოგადოებრივი სერვისების მიმწოდებლები და ა.შ., რაც იწვევს წარმატებულ თანამშრომლობას დისკრიმინაციის/შევიწროების/ხელფასებს შორის სხვაობის წინააღმდეგ და უსაფრთხოების ზომების მხარდასაჭერად.
Project documents
Beneficiaries
Sub-grant to the Organization NNLE "My Imereti"
Sub-grant to the Initiative Group "Youth for Labor Rights"
Sub-grant to the Initiative Group "Supporters"
Sub-grant to the Organization "Aliq Media Georgia"
Sub-grant to the Organization Bolnisi Youth House
Sub-grant to the Organization Kvemo Kartli Women's Association "Woman and the World"
Sub-grant to the organisation "Successful Woman, Strong Society"
Sub-grant to the organisation "Civic Activities and Regional Development Center"
Sub-grant to the organisation "Shaumiani Community Education Center"
Sub grant awarded to the initiative group "Women for Rights"
Sub-grant to the Association "Women for Regional Development"
Sub-grant to the organisation NNLE Kvemo Kartli Women's Association "Woman and the World"
Sub-grant to the organisation "Aliq Media"
Capacity-Building on Women's Labor Rights
Awareness-raising on Women's Labour Rights
Project map
Photo gallery
Capacity-Building on Women's Labor Rights
Sub-grant to the Initiative Group "Youth for Labor Rights"
Sub-grant to the Organization NNLE "My Imereti"
PROJECT DETAILS
საქართველო
Priority Area:
პარტნიორობა, რომელიც იცავს, პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
Subsector:
კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, ინკლუზია
Topic:
ადამიანის უფლებები, ქალები
Project Status:
დასრულებულია
Start Date:
17.12.2019
End Date:
16.12.2021
EU Project Number:
411-946