fbpx

ყველა კამპანია

ამ გვერდზე იხილავთ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მეირ განხორციელებულ ყველა კამპანიას. ამოირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო კამპანია, დააკლიკეთ პოსტერზე და გაეცანით.

2021


Human Rights Week/ადამიანის უფლებათა კვირეული

2020


2019


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,