fbpx
Skip to main content

COVID-19: სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა

Project Description
პროექტის მთავარი მიზანი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობის და მდგრადობის ხელშეწყობა, რაც მათ საშუალებას მისცემს შეამსუბუქონ COVID-19- ის უშუალო და გრძელვადიანი გავლენა. პროექტი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს COVID-19-ის პანდემიის განმავლობაში და მის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, დამოუკიდებელ აქტივისტებს და დამოუკიდებელ მედიას.
Specific Objective
პროექტი ემსახურება სამი ძირითადი მიზნის მიღწევას. Მათ შორისაა: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის გადაუდებელი დახმარების გაწევა, რომელთა საქმიანობაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა პანდემიამ; სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაციფრულების ხელშეწყობა; სტრატეგიული და ოპერაციული მდგრადობის უზრუნველყოფა, რათა გააგრძელონ საკუთარი ბენეფიციარების დახმარება; სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად:

• გადაუდებელი დახმარების გრანტები 26 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისთვის, როგორც ფინანსური დახმარება მიმდინარე ხარჯების დასაფარად (მაგ. Ხელფასები, ოფისის ქირა..).
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 200 წარმომადგენელი მიიღებს ფსიქოსოციალურ და იურიდიულ დახმარებას. როგორც ბევრმა მათგანმა აღნიშნა, პანდემიის დროს გაიზარდა სტრესი.
• გაციფრულების გრანტები 26 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისთვის ონლაინ საქმიანობის გასაუმჯობესებლად (აღჭურვილობა, კონსულტირება ტექნოლოგიების ასათვისებლად).
• 21 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია ისწავლის რისკების ეფექტურ შეფასებას, საგანგებო გეგმების შედგენას, სრულიად განსხვავებულ სამუშაო გარემოსთან ეფექტურად გამკლავებას.
• 6 უკარაინული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია შეძლებს კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაზრდას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებს შორის.
• 5 უკრაინული კვლევითი ცენტრი და პოლიტიკის ექსპერტი მიიღებს მხარდაჭერას ანალიტიკური და პოლიტიკაზე ორიენტირებული პროექტების განსახორციელებლად, რათა შეაფასონ პანდემიის მოკლე და გრძელვადიანი გავლენა.
• 32 დამოუკიდებელ მედია და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია მიიღებს მხარდაჭერას ყალბი ინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად.
• 25 სამოქალაქო საზოგადოების და მედია ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ადვოკატირების, ცნობიერების ამაღლებისა და მედია კამპანიებს COVID-19-თან დაკავშურებული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ჯანმრთელობის რისკებისა და მთავრობის ქმედებებისა შესახებ.
• დაფინანსდება 6 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რათა მონიტორინგი გაუწიოს მთავრობის ქმედებებს, სახელმწიფო შესყიდვებთან, ჯანდაცვის სექტორში ინვესტიციებთან და ეკონომიკური დახმარებებთან დაკავშირებით.
Expected Results
- სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობის და მდგრადობის ხელშეწყობა COVID-19-ის კრიზისზე გავლენის შესამცირებლად
- სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საჭირო ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვა, სტრუქტურირებული ორგანიზაციული და სტრატეგიული მდგრადობის შენარჩუნება ბენეფიციარების დასახმარებლად, მოწყვლადი ჯგუფების დასაცავად და ადვოკატირებისთვის COVID-19-ის გავლენის შესამსუბუქებლად.
- სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედიის მხარდაჭერა დეზინფორმაციასა და ყალბი ამბებზე უკეთ რეაგირებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების გზით პანდემიასთან დაკავშირებულ სანდო ინფორმაციაზე წვდომის გაზრდა.
Project documents
Beneficiaries
Yezidi People in Armenia benefiting from Legal and Psychological Assistance during Covid-19 Crisis
Inspiring Hope: Psychological First-Aid and Support for People of the Kherson Region
Beacons of Critical Thinking: How Pandemic Experiences Helped Rapidly Develop Rules of Media Hygiene in Wartime
From Kharkiv NGO Cluster to humanitarian work in the field
Journalists' helping each other during the war
The Institute of Innovative Governance's Lobbying the Interests of Ukraine in Europe
How the development of a volunteer network in the Zakarpattia helps to win the war
How the neighbours help one another during the war
The story of Horenka, that survived the occupation due to the self-organisation of local residents
What people of art do during the war
CU SENS: Strengthening institutional accountability and investigative journalism in Moldova
Moldova AID: How youth with disabilities feed their dreams through rehabilitation programs in North Moldova
Transforming from within: how CSOs in Moldova strengthen their organizational efficiency
Improved psychological state in the Belozerska community of the Kherson region with the support of the European Union
Kapan Women’s Resource Center fosters women’s economic empowerment through garment manufacturing
Armenian Progressive Youth helped over 6500 Armenian families with humanitarian needs amidst the pandemic
"Aliq Media" tackles COVID-19 with the help of its readers
Est-Curier – a media survival story in the face of COVID-19
Needed Digital Technology Rapidly Provided by the European Union
European Union supports well-being of civil society activists’ during COVID-19 crisis
Y-PEER Moldova keeps its doors open thanks to the European Union support
“Lăstărel” continues its pioneering work in Criuleni
EcoVisio promotes no waste management solutions
“QEDELI” – A PLACE OF YELLOW AND LIGHT BLUE COLOURS
Improved access to free legal aid for rural Roma communities in Ukraine
People with disabilities receive mentoring support and legal assistance on the topic of Entrepreneurship
NGO “Open Media Ukraine” - "Support to Ukrainian independent journalists and bloggers as a tool for the development of regional media “Open Media"
Providing "Instruments for the development of the local activity in crisis" with the support of the European Union
European Union support for "Online education as a tool for community development"
NGO Center for Research on Donbas Social Perspectives (CRDSP) - "The impact of COVID-19 pandemic in the Donbas conflict zone"
#TreatWithKindness: the European Union supports an awareness raising and anti-discrimination campaign for people infected with COVID 19
"Better informed elderly people during the COVID-19 pandemic" with the support of the European Union
“Pray because tomorrow will be the end of the world”: how an activist from Vinnytsia fights fake news on COVID-19
European Union supports Kharkiv Regional Charitable Fund “Social Assistance Serviсe” (KRCF) in improving its work with vulnerable groups through digital solutions
Strengthening NGO Donbas SOS’s COVID-19 response through digital solutions with the support of the European Union
Sustaining youth work during the coronavirus crisis with the support of European Union
Project map
Photo gallery
Videos
Human Rights House Yerevan - Video about the "COVID-19: Civil Society Resilience and Sustainability" Project
Cinemart - Video about the results of media campaign
Keystone Moldova: creates opportunities for social inclusion of people who are in need
DenGoods - personalized wooden gift studio
Flavorya - a local producer of nutritious and healthy dehydrated products
Tromigou - a local brand of eco souvenirs and wooden gifts
“People with other diseases didn’t have access to treatment.” The story of Pavel Stoianov
Are COVID-19 cases declining? 10 questions for the Nicolai Gaisan, epidemiologist, Cahul Public Health Center
“During the illness, there is a feeling of hopelessness.” The story of Aliona Birca, who recovered from COVID-19
The story of Vasili Kavlak, dismissed during the COVID-19 pandemic
Vaccines and vaccination against COVID-19. 14 questions for the head of the Taraclia Health Center
EduJoc - learning through playing
“COVID-19 helped me discover myself", Irina Onofrei's story
Eco-Village Moldova: a place for experimental learning and educational programs
"Mtavari Arkhi" - Vaccination Campaign
PROJECT DETAILS
რეგიონალური
Priority Area:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს, პარტნიორობა, რომელიც ამწვანებს
Subsector:
სამოქალაქო საზოგადოება, ჯანმრთელობა
Topic:
სამოქალაქო საზოგადოება, ჯანმრთელობა, COVID-19
EaP Countries:
სომხეთი, საქართველოს, მოლდოვა, უკრაინა
Project Status:
მიმდინარე
Start Date:
01.07.2020
End Date:
30.06.2024
Social Media Links:


EU Project Number:
417-366