fbpx

EU4Youth – Youth Engagement Roadmaps

აღწერა
The "EU4Youth-Youth Engagement Roadmaps" project aims to improve the national youth policies of the Eastern Partner countries by contributing to the development of an effective policy line and by stimulating the engagement of young people from the region with local stakeholders, public experts and EU representatives.
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
- To support Partner Countries (on the basis of existing polices and strategies) in developing and implementing comprehensive, more effective, evidence-based policy responses to challenges faced by youth, notably in the fields of employability, employment (including self-employment) and entrepreneurship.
- To foster the involvement of young people in policy-making.
მოსალოდნელი შედეგები
Action 1 – Thematic reviews of policies, practices and instruments supporting youth.
Action 2 – Youth employment partnerships.
Action 3 – Incentivising the creation of Policy Labs.
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
პროექტის დეტალები
რეგიონალური
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს, პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
ქვესექტორი:
ახალგაზრდობის მონაწილეობა და ლიდერობა, ახალგაზრდობა (მეწარმეობა და უნარების განვითარება)
თემები:
ახალგაზრდობა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი, Azerbadjan, ბელარუსი , სომხეთი, Azerbajan, მოლდოვა
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.01.2020
დასრულების თარიღი:
01.02.2023
განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
ევროკავშირის დაფინანსება ევროში:
€1 800 000
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
411-315

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© Եվրոպական միություն,